مهندس خسروی

09191022908 ,
امروز : 1397/12/05 /

مهندس خسرویانجام پروژه دانشجويي پايان نامه كارشناسي ارشددكتری هوش مصنوعی،نرم افزار،معماری كامپيوتر،فناوري اطلاعات،IT و.....
انجام پروژه دانشجويي پروپوزال كارشناسي ارشددكتری رشته كامپيوتر*فناوري اطلاعات و....
انجام پایان نامه کارشناسی ارشدرشته کامپیوترو فناوری اطلاعات
موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی،نرم افزار،شبکه کامیوتری
مشاوره انجام سمینار کارشناسی ارشدرشته کامیپوترفناوری اطلاعات
انجام پایان نامه کارشناسی ارشدرشته کامپیوترو فناوری اطلاعات

مطالب من